" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
_______________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
 

 ข้อมูลพื้นฐานตำบลตรมไพร คลิก http://www.tromphrai.go.th/doc_newst4/doc220190630230631.pdf

ประวัติความเป็นมาของตำบลตรมไพร

                        ตรม  เป็นภาษาพูดของชนเผ่าส่วยกลุ่มหนึ่ง ตรงกับภาษาไทยว่า คราม  หมายความว่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ชาวส่วยนิยมปลูกทุกหลังคาเรือน เพื่อจะนำใบครามนั้นมาหมักในไหจนกว่าจะเปื่อยแล้วกรองเอาน้ำจนตกตะกอน แล้วนำไปย้อมผ้าที่ตนต้องการ ไพร  หมายถึง ป่า  เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้มีป่าทึบ เต็มไปด้วยป่าครามและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ จนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น  ช้าง   เสือ  หมูป่า ฯลฯ

                        คำที่ได้ชื่อว่า  “ตรมไพร”  หมายความว่า  หมู่บ้านป่าคราม ชุมชนใหญ่หมู่บ้านนี้ส่วนมากเป็นส่วยทั้งหมด เคยแยกมาจากส่วยบ้านสังขะ  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  และแยกมาจากตำบลจารพัต  มาเป็นตำบลตรมไพร ในปัจจุบัน  และในสมัยนั้นหมู่บ้านตรมไพรอยู่ในมณฑลปกครองอำเภอสังขะ โดยเจ้าหน้าที่ปกครองมาควบคุมดูแลบ้านตรมไพร มีชื่อว่า นายปลัด  ไม่ทราบนามสกุล  ชาวบ้านให้การยกย่องบุคคลดังกล่าวเสมือนกับผู้แต่งตั้งหมู่บ้านตรมไพร

                ตำบลตรมไพร  จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อปี พ.ศ.2538  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนพิเศษ 52ง  ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540

1.สภาพทั่วไป

                                    องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร มีพื้นที่ประมาณ 15.29  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  9,556.25 ไร่ ใช้สำหรับทำการเกษตรประมาณ 7,000 ไร่  ตั้งอยู่ทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ ระยะทางห่างจากอำเภอศีขรภูมิ เป็นระยะทาง 12.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่พิกัด SB 696419   ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 10 นาที ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและท้องที่ต่างๆ   ดังนี้

ทิศเหนือ             จดกับ        ตำบลระแงง                     

ทิศใต้                 จดกับ        ตำบลหนองเหล็ก

ทิศตะวันออก     จดกับ         ตำบลผักไหม                             

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

- ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ไม่มีภูเขาและแม่น้ำสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130-150  เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์

- ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลตรมไพร เป็นแบบลักษณะร้อนชื้น ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึง เดือน กันยายน เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม ระยะที่หนาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม

 ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์  ถึง เดือน เมษายน ช่วงที่ร้อนที่สุด คือช่วงเดือน เมษายน อุณภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8783 โทรสาร 0-4455-8784
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.