" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.109.55    
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จำนวน ๕๐ คน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
_______________________________________________________________________________________________________
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

-แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร

-คู่มือประชาชน

-ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรมไพรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะกุย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตามอ-ยะหาญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

 
 
 
 
โทรศัพท์ 044558783-4
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.