" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
_______________________________________________________________________________________________________
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่๑ วันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.http://www.tromphrai.go.th/doc_news/doc520210324043359.jpg

-ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่๘ วันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

-ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่๓ วันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

-โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกตามลิ๊ง http://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=194&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

-ผ่านช่องทางเฟชบุีค อบต.ตรมไพร คลิกตามลิ๊ง   https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-759389817525675/?epa=SEARCH_BOX

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกตามลิ๊ง http://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=194&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

-ผ่านช่องทางเฟชบุีค อบต.ตรมไพร คลิกตามลิ๊ง   https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-759389817525675/?epa=SEARCH_BOX

-การประชุมคณะกรรมการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี คลิกตามลิ๊งhttp://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=239&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

-ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนhttp://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=199&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1


 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8783 โทรสาร 0-4455-8784
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.