" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
_______________________________________________________________________________________________________
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ http://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=193&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมฯ http://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=194&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

-ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ http://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=199&menuid=1&n=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttp://www.tromphrai.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/upload/A2.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttp://www.tromphrai.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/upload/A2.pdf

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttp://www.tromphrai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=21&menuid=8&n=%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8783 โทรสาร 0-4455-8784
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.