" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.247.17    
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จำนวน ๕๐ คน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
_______________________________________________________________________________________________________
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 

โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านตามอ รอบวัดตามอเชื่อมบ้านยะหาญ หมู่ 6

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 2

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านตามอริมห้วยลำพอกหมู่ 6

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยะหาญ สายบ้านนายบุญถึง ศรีสม-สระหนองหาญ หมู่ 7

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านเนินสูง สายนานางอุ๊ ภูเขียว- นานางเพ็ญนภา ตรงแก้ว หมู่ 10

 
 
 
 
โทรศัพท์ 044558783-4
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.