" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.247.17    
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จำนวน ๕๐ คน
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  doc120190620135414.pdf   20-07-2558  13  6
2   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120190620134521.pdf   20-07-2558  15  4
3   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120190620134402.pdf   20-07-2558  16  3
4   การรับชำระภาษีป้าย  doc120190620120904.pdf   20-07-2558  11  3
5   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120190620120752.pdf   20-07-2558  13  3
6   การแจ้งถมดิน  doc120190620120656.pdf   20-07-2558  18  3
7   การแจ้งถมดิน  doc120190620120545.pdf   20-07-2558  11  3
8   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120190620120418.pdf   20-07-2558  17  5
9   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกกิจการ  doc120190620120313.pdf   20-07-2558  12  3
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจด  doc120190620115456.pdf   20-07-2558  13  3
11   การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจด  doc120190620115056.pdf   20-07-2558  11  3
12   การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  doc120190620114940.pdf   20-07-2558  11  3
13   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120190620114249.pdf   20-07-2558  12  3
14   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120190620113909.pdf   20-07-2558  16  3
15   ารขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120190620113722.pdf   20-07-2558  14  3
16   ประกาศ  doc120190620113505.pdf   20-07-2558  16  11
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044558783-4
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.