" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายธีรชาติ สมบัติวงค์
นายธีรชาติ สมบัติวงค์
ประธานสภา อบต.
นายกิตติพงศ์  ภิญโญ
นายกิตติพงศ์ ภิญโญ
รองประธานสภา อบต.
นายนาน ปัญญาแหลม
นายนาน ปัญญาแหลม
ส.อบต. ม. ๑
นายถวิล บุญคำ
นายถวิล บุญคำ
ส.อบต. ม. ๒
นายเฉลิม ทองมูล
นายเฉลิม ทองมูล
ส.อบต. ม. ๒
นายธีรชัย สาทิพจันทร์
นายธีรชัย สาทิพจันทร์
ส.อบต. ม.๓
นายวัชระ ภูเขียว
นายวัชระ ภูเขียว
ส.อบต. ม. ๔
นายชลอ ภูเขียว
นายชลอ ภูเขียว
ส.อบต. ม. ๔
นางสมโภชน์ สุขดี
นางสมโภชน์ สุขดี
ส.อบต. ม. ๖
นางบัวทอง แว่นดี
นางบัวทอง แว่นดี
ส.อบต. ม. ๗
นายวิเชียร ดีพร้อม
นายวิเชียร ดีพร้อม
ส.อบต. ม. ๗
นายสุนทร ประสมพันธ์
นายสุนทร ประสมพันธ์
ส.อบต. ม.๘
นายวิมล ฉกรรจ์
นายวิมล ฉกรรจ์
ส.อบต. ม.๘
นายมานิต  ยาหอม
นายมานิต ยาหอม
ส.อบต. ม. ๙
นางตุ้มทอง เติมสุข
นางตุ้มทอง เติมสุข
ส.อบต. ม. ๑๐
นายสมยศ ภูเขียว
นายสมยศ ภูเขียว
ส.อบต. ม. ๑๐
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8783 โทรสาร 0-4455-8784
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.