" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.227.247.17    
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร จำนวน ๕๐ คน
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายอนัน  กทิศาสตร์
นายอนัน กทิศาสตร์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางฝนทิพย์ อุส่าห์ดี
นางฝนทิพย์ อุส่าห์ดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ่าเอกดิเรก ไชยพร
จ่าเอกดิเรก ไชยพร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางเกรษราภรณ์ ทวีสุข
นางเกรษราภรณ์ ทวีสุข
นักทรัพยาบุคลชำนาญการ
นางกาญจนา พิศเพ็ง
นางกาญจนา พิศเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญพักตร์ ผดุงสุข
นางสาวเพ็ญพักตร์ ผดุงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมถวิล  บุญสม
นายสมถวิล บุญสม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร หล้าล้ำ
นางสาวอนงนาฎ กองแก้ว
นางสาวอนงนาฎ กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทย์ชระ สมร่าง
นายวิทย์ชระ สมร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุตรี แจ่มใส
นายสุตรี แจ่มใส
พนักงานขับรถยนต์
นายเสงี่ยม บุญคำ
นายเสงี่ยม บุญคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ว่าง
นายพิชิต มูลมี
นายพิชิต มูลมี
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
นายสมบัติ เจริญสุข
นายสมบัติ เจริญสุข
นางพินิจ ทองบ่อ
นางพินิจ ทองบ่อ
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นายทองใส  สุภนาม
นายทองใส สุภนาม
คนงานทั่วไป ( งานเกษตร )
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044558783-4
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.