" ตรมไพรก้าวหน้า ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่อาเซียน "  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
 
พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นายรังสรรค์ อิทธิยาวงศ์สันต์
นายรังสรรค์ อิทธิยาวงศ์สันต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสมทรง มูลมี
นางสมทรง มูลมี
ครูชำนาญการ
นางอิงอร  เสาทอง
นางอิงอร เสาทอง
ครูชำนาญการ
นางสุชาดา บุญแจ้ง
นางสาวกาญจนา สำนักนิตย์
นางสาววนิดา วงเหมาะ
นางสาววนิดา วงเหมาะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯบ้านตรมไพร
น.ส.บัวทอง บุตรใส
น.ส.บัวทอง บุตรใส
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ฯบ้านตรมไพร
นางสาวขวัญเรือน ดาษทรัพย์
นางจุฑารัตน์ แสวงศรี
นางสาวศิริพร กะหะกะสิทธิ์
นางสาวภนิดา วิชุมา
นายพงษ์สวัสดิ์ ศิริสุข
นายพงษ์สวัสดิ์ ศิริสุข
จ้างเหมาบริการ (ยาม ศพด.ตะกุย)
นายสมชาย จันทมนต์
นายสมชาย จันทมนต์
จ้างเหมาบริการ (ยาม ศพด.บ้านตรมไพร)
นายไพบูลย์  ดีพร้อม
นายไพบูลย์ ดีพร้อม
จ้างเหมาบริการ (ศพด. ตามอ-ยะหาญ)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8783 โทรสาร 0-4455-8784
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.